Publikace k BUS

FILIPIOVÁ, Daniela. Projektujeme bez bariér. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002. 101 s. ISBN 80-86552-18-7.http://www.mozaikaub.cz/obr/pdf/bb.pdf
 
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové užívání staveb: metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 1. vyd. Praha: ČKAIT, 2011. 193 s. ISBN 978-80-87438-17-6

právní předpisy k bezbariérové vyhlášce Ing. Renata Zdařilová, PhDr PWP prezentace
http://www.praha.eu/file/2757516/_1_Zdarilova_Den_bez_barier.pdf