KS kraj Pardubický

V PARDUBICKÉM KRAJI SPOLUPRACUJE NIPI BP,o.p.s NA REALIZACI PROJEKTU S ORGANIZACÍ SALVIA z.ú
krajský email: ks-pardubicky
(ZAVINÁČ)nipi.cz

Kaura Jaroslav
telefon: 731 590 217, email: jaroslav.kaura
(ZAVINÁČ)seznam.cz

Ing. Andrea Vraspírová
telefon: 776 653 000, email: andrea.vraspirova
(ZAVINÁČ)seznam.cz

Kapoun Martin
telefon: 606 941 634, email: kapounmartin
(ZAVINÁČ)seznam.cz


KONZULTACE K PROJEKTOVÝM DOKUMENTACÍM
Konzultace k projektovým dokumentacím, stavebním úpravám a bezbariérovým řešením přístupů, konzultace přímo na stavbě jsou poskytovány osobně na konzultačních střediscích u úředních hodinách, osobně po předchozí telefonní či emailové domluvě. Telefonické a elektronické  na výše uvedených kontaktech konzultantů.

STANOVISKA
O vydání stanoviska k projektové dokumentaci lez žádat jedním z následujících způsobů:
1) přímo u konzultanta 
2) krajský email: ks-pardubicky
(ZAVINÁČ)nipi.cz
3) centrálním email: nipi
(ZAVINÁČ)nipi.cz
4) datovou schránkou: 5ec62h6
5) poštovní službou


Upozornění: Pro správní obvod kraje jsou stanoviska vydávána organizací SALVIA z. ú., která tuto činnost hradí z neinvestiční podpory Pardubického kraje.

 

Posláním střediska sociálních služeb Salvia je umožnit osobám se zdravotním postižením, seniorům a dětem se zdravotním postižením stejnou kvalitu a způsob života, jako mají jejich zdraví vrstevníci.

Salvia vznikla jako organizační složka krajské organizace Pardubického kraje a její středisko je na adrese Milady Horákové 16, 568 02 Svitavy.
Na jaře roku 2008 bude středisko sociálních služeb Salvia přemístěno do nových prostor tj. do multifunkčního centra "Fabrika" v ulici Wolkerova č.p. 92 ve Svitavách.
 

Služby, které poskytujeme 

Osobní asistence

Osobní asistence - služba je určena pro osoby se zdravotním postižením a seniory, kteří s její dopomocí chtějí vykonávat všechny úkony tak, jako jejich zdraví spoluobčané. Službu poskytujeme v domácím prostředí uživatele služby. (Pomáháme při osobní hygieně, při zvládání každodenních dovedností, při péči o domácnost. Zajišťujeme doprovod - na úřady a další instituce, na kulturní akce.)

Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením - služba je určena dětem se zdravotním postižením, které se chtějí začlenit do školního kolektivu a vzdělávacího procesu - chtějí navštěvovat stejná školská zařízení jako děti zdravé.

Službu si objednává zájemce sám (u dětí zákonný zástupce) u nás ve středisku sociálních služeb Salvia osobně nebo telefonicky na čísle: 461 535 324, nebo mobilu 607 167 783.

Službu poskytujeme za úhradu.

 

Respitní péče v domácím prostředí

Služba je určena osobám, které celodenně pečují o svého rodinného příslušníka se zdravotním postižením nebo seniora a umožňuje pečujícím osobám zapojit se do společenského života, aniž by měly obavu o stav svých blízkých, o které pečují. 

Službu poskytujeme v domácím prostředí. (Pomáháme při osobní hygieně, krmení, při zvládání každodenních dovedností. Zajišťujeme doprovod.) Službu si objednává pečující osoba (rodinný příslušník) ve středisku sociálních služeb Salvia osobně nebo telefonicky na čísle: 461 535 324, nebo mobilu: 607 167 783. 

Službu poskytujeme za úhradu. 

 

Právní poradenství 

Občansko právní záležitosti - je nutné se telefonicky objednat (461 535 324)

Pracovně právní záležitosti - je nutné se telefonicky objednat (461 535 324)

Služba je určena pro osoby se zdravotním postižením a jejich rodinné příslušníky. Pomáháme osobám se zdravotním postižením a jejich rodinným příslušníkům s řešením jejich osobních a pracovních záležitostí, do kterých se dostanou a k jejichž vyřešení je potřeba odborného pracovníka - právníka.

Službu poskytujeme bezplatně.

 

Základní sociální poradenství a specifické poradenství pro osoby se zdravotním postižením

Služba je určena pro osoby se zdravotním postižením a seniory - pomáháme osobám se zdravotním postižením s řešením jejich problémů vyplývajících z jejich postižení (kompenzační pomůcky, nácviky, doporučení a podobně). Informujeme občany o novinkách v sociálně právní oblasti. Pomáháme při sepisování žádostí na úřady a další instituce, sepisujeme odvolání a pomáháme při vyplňování různých formulářů. Radíme kam se obrátit při opravě a úpravě automobilu, při úpravě bytu a sociálního zařízení. 

Sociální poradenství poskytujeme i elektronicky tj. e-mailem, pokud máte nějaké dotazy napište nám na adresu salvia@salvia.cz.

Službu poskytujeme bezplatně. 

Údržba a prodej kompenzačních pomůcek 

Služba je určena pro osoby se zdravotním postižením a seniory (prodej baterií do sluchadel, ušních koncovek, údržba sluchadel). 

Službu poskytujeme bezplatně. 

 

Práce na počítači pro osoby se zdravotním postižením

Každý den - po dohodě

Služba je určena zdravotně postiženým občanům - pomáháme při zvládání základů práce s počítačem. 

Službu poskytujeme bezplatně.

 

Doprava osob se zdravotním postižením

Služba je určena osobám se zdravotním postižením a seniorům.

Zajišťujeme dopravu pro osoby s těžkým zdravotním postižením a seniory v regionu Svitavy. Například dětí se zdravotním postižením do školských zařízeních, dospělých k lékaři apod. Službu si můžete objednat osobně nebo telefonicky na čísle: 461 542 587, nebo mobilu 607 167 783.

Službu poskytujeme za úhradu.

 

Dialog, nebo pomoc pro osoby se zdravotním postižením a seniory pomocí rozhovoru

Službu si můžete objednat na telefonu 461 535 324.

Služba je určena osaměle žijícím osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří jsou ohrožováni nepříznivou sociální a zdravotní situací, něčím zvenčí (osoby vydávající se za podomní prodejce, pracovníky veřejných služeb a podobně) nebo jsou ve špatném psychickém stavu. Na základě jejich zájmu o službu je budou naši odborní pracovníci telefonicky kontaktovat v předem dohodnutých termínech.

Službu poskytujeme bezplatně a anonymně.

Dobrovolnictví

Naší organizaci byla v roce 2004 udělena MV ČR akreditace v oblasti dobrovolnické služby. 

Dobrovolníci pomáhají v rodinách. Program nabízí pomoc osobám se zdravotním postižením a seniorům v jejich přirozeném prostředí tj. v domácím prostředí.

Rádi uvítáme nové dobrovolníky.

 

Zpravodaj Svítání 

Zpravodaj "SVÍTÁNÍ" vydáváme pravidelně 4 x ročně, k dispozici je i v digitální podobě:
Zpravodaj "SVÍTÁNÍ" 2, 2007 (docpdf)
Zpravodaj "SVÍTÁNÍ" 1, 2007 (docpdf)Vánoční setkání osaměle žijících seniorů 

Každoročně v období před Vánocemi pořádáme ve spolupráci s Městem Svitavy setkání osaměle žijících seniorů. Na setkání je zajištěno občerstvení, k poslechu a tanci hraje kapela.


www.salvia.cz
 

Konzultační střediska dle krajů

Váš prohlížeč nepodporuje SVG