Činnost organizace

Základní informace o činnosti organizace

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s je organizací hájící zájmy osob s omezenou schopností orientace a pohybu v oblasti přístupnosti veřejných služeb a prostranství. Činnost organizace v sobě spojuje několik přístupů: stavební (konzultace a stanoviska k projektovým dokumentacím), preventivní (přístupnost je základem samostatnosti a inkluze) a sociální (podpora osob se zdravotním postižením- úpravy bytů, orientace ve výrobcích na trhu a jejich instalace, přijímání podnětů na úpravy přístupnosti veřejných služeb). 

Hlavní činnosti organizace v oblasti bezbariérového užívání staveb

Konzultace : poskytujeme bezplatné konzultace v oblasti bezbariérového užívání staveb a veřejného prostoru, k projektovým dokumentacím, stavebním úpravám, rekonstrukcím objektů, k vybavení výrobky, které umožňují bezbariérové užívání bytů, zpřístupnění veřejných objektů a podobné navazující činnosti. Konzultace jsou poskytovány v několika formách: telefonicky, elektronicky a osobně.
Stanoviska: pro potřeby rozhodovacích procesů v oblasti povolování staveb dle 398/2009 Sb.,organizace vydává závazná stanoviska k projektovým dokumentacím, kolaudačním řízením, kontrolním dnům na stavbách. 
Mapovani: v rámci podpůrných činností a naplňování cílů strategických rozvojových dokumentů nadnárodní a národní úrovně nabízíme mapování přístupnosti objektů dle zadání. Mapování je prováděno v dikci schválené metodiky vytvořené spolupracující organizací POV ( Pražská organizace vozíčkářů). Pracovní team je složen se zřetelem na všechna postižení.
Osvěta: nabízíme přednášky pro střední školy se stavebním zaměřením, tématem je bezbariérová přístupnost v praxi, doplněná o prevenci úrazů. 
Semináře: realizujeme semináře pro stavební odbory, zaměstnace státní správy, odbornou i laickou veřejnost. 
Komunitní plánování a Krajské plány vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením: konzultanti jsou na celorepublikové úrovni aktivní v pracovních skupinách věnujících se sociálním tématům, dopravě, vše se zaměřením na bezbariérové užívání staveb.
Spolupráce: 

Dnešní doba sebou nese spousty dobrých i špatných věcí. Vyspělost společnosti je dána její starostí o členy, kteří v důsledku svého postižení mají určitá omezení a specifické potřeby. Za více jak 20 let česká společnost učinila posun a téma bezbariérové přístupnosti veřejných staveb a ploch začíná být důležité i pro zdravou část populace. Nebuďme lhostejní a sebejistí, že nás nemůže v životě potkat potřeba bezbariérových úprav, stačí zlomená noha a vše je na nějaký čas jiné, chybí nám zábradlí u schodů, vyskákat do třetího patra je nadlidský úkol a na kontrolu k lékaři se vlastním vozem nedostanete, a jako z udělání je veškerá hromadná doprava bariérová. 
Je dobré u nových staveb myslet na všechny kategorie budoucích uživatelů, bezbariérovost není záležitostí úzké skupiny lidí, jak je někdy prezentováno, ale týká se každého z nás.


zakládací listina