Náš podporovatel

Název organizace: 271 63 059 NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.
Číslo projektu: 62500-2023-004-AG5-0093
Název projektu: Posílení digitálních kompetencí konzultantů
Osoba zodpovědná za MZ: Bc. Barbora Suchá 
Kontakt: ops-redite@nipi.cz
Typ grantu: akční
Zaměření: Posílení neziskových organizací
Realizace projektu: 1.9.2023 – 30.4.2024

 

Projekt podpořila Nadace OSF/ podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové  v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“ 

The project is being supported by the Open Society Fund Prague/by the Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.